زن سابقه دار در کمین دختران فراری
images/20070421/farari.jpg :زن ۳۰ ساله ای که پس از فریب دختران و مردان جوان آنها را به منزلش کشیده و به دام فساد می انداخت ، در یکی از محله های تهران دستگیر شد.
یک هفته پیش یکی از اهالی شهرک نفت تهران با اداره مفاسد اجتماعی تماس گرفت و بیان کرد که زن ۳۰ ساله ای به نام «فرشته» منزلش را به یک مرکز فساد تبدیل کرده است.
بنابر این ، ماموران منزل وی را شناسایی و آنجا را به محاصره خود درآوردند و در پی یک عملیات ضربتی وی را همراه یک زن و مرد دیگر شناسایی و دستگیر کردند. با انتقال متهمان به مرکز پلیس تحقیقات از آنها آغاز شد.
فرشته – متهم – در اظهاراتش گفت: ۴ سال پیش به اتهام تشکیل خانه فساد دستگیر و روانه زندان شدم و پس از پایان دوره محکومیتم آزاد شدم. از یک ماه پیش با اجاره منزلی در شهرک نفت ، فعالیت های خود را از سر گرفتم و با شناسایی دختران جوان که اغلب افراد فراری بودند، آنها را فریب می دادم و در قبال گرفتن مبالغی از مردان ، دختران را به دام فساد می کشاندم.
به دنبال اعتراف متهم و همدستانش ، آنها با قرار قانونی روانه بازداشتگاه پلیس شدند و تحقیقات قضایی پلیسی از آنها ادامه دارد.