زن شجاع بنگلادشی شوهرش را نجات داد

زنی در بنگلادش با پاروی قایق خود شوهرش را از چنگال یک ببر نجات داد. این حادثه نزدیک جنگل ساندربانز در جنوب غربی بنگلادش رخ داد.
به گزارش بی بی سی ، نظمه اختر ۱۸ ساله و انور الاسلام شوهر ۲۵ ساله او روز یکشنبه در کانالی در حاشیه جنگل مشغول صید میگو بودند که دچار حادثه شدند. ببرها هر سال در این ناحیه حدود ۲۰ انسان را می کشند.
عاصم زاهد رئیس پلیس گفت ببر زانوی انور را به دندان گرفته بود و داشت او را به داخل جنگل می کشید که نظمه با پارو به حیوان حمله کرد. وی گفت این زن بی نهایت شجاع است چون به تنهایی با ببر جنگید و شوهرش را نجات داد.
من به خاطر شجاعتش به او درود می گویم. او مدت ۱۰ دقیقه با حیوان می جنگید و او را فراری داد.