زن مصری در حال شنا (عکس)

شنا در آب های مدیترانه و در سواحل اسکندریه یکی از تفریحات تابستانی مصری ها است. خانم های مصری هم با روبنده، چادر و دستکش همراه شوهران شان در این آب ها شنا می کنند.(اعتماد)