زن ۸۶ ساله ژاپنی شوهر نود ساله اش را کشت


پلیس ژاپن اعلام کرد ، یک زن ۸۶ ساله را به اتهام قتل شوهر ۹۰ ساله اش در شهر زاما در منطقه کاناگاوا دستگیر کرده است.
به گزارش خبرگزاری کیودو ، پلیس ژاپن گفت ، دختر پیرمرد مقتول پلیس را از قتل پدرش آگاه کرده و ماموران پس از ورود به منزل این زوج سالخورده با جسد غرق به خون شیرو یاگی ۹۰ ساله مواجه شدند.
پلیس افزود ، تسورونو ۸۶ ساله در همان لحظات نخست به قتل شوهرش اعتراف کرد. او گفت شوهرش کم شنوا بود وهمین مساله ارتباط آنها را با یکدیگر دشوار کرده بود به طوری که اغلب باهم مشاجره وکتک کاری می کردند.
تسورونو گفت ، شوهرش اغلب اورا کتک می زده و به همین دلیل تصمیم گرفت شوهر ۹۰ ساله اش را بکشد.
به گفته پلیس ، تسورونو ابتدا چندین ضربه چاقو به شیرو یاگی زده و سپس اورا با یک کیسه پلاستیکی خفه کرده است.