زوج اغفالگر در کمین دختران جوان

زن و شوهری که در شهرستان قائمشهر با اغفال زنان و دختران ، باند فساد تشکیل داده بودند ، دستگیر شدند.
از چندی پیش ، ماموران شهرستان قائمشهر با دریافت گزارشهای متعددی اطلاع پیدا کردند ، زنی به نام ملوک با همدستی شوهرش مجید ، پس از شناسایی زنان و دختران ، آنها را اغفال و سپس به باند فسادی در بابل منتقل می کنند.
با تحقیق غیرمحسوس و ماموران روز گذشته موفق به دستگیری ۹ عضو این باند شدند.