زینت مردان با طلاى زرد و سفید چه حکمى دارد؟
جواب :  


  زینت مردان با طلا – زرد سرخ وسفید – حرام است؛ اما پلاتین که فلز دیگرى است استفاده از آن اشکالى ندارد.