زیباترین درختان بونسای دنیا (عکس)

عصر ایران – بونسای، دارْسان یا درخت‌ریزه‌‌های ژاپنی هنر پرورشِ درختان و گیاهانی است که در اندازهٔ کوچک ایجاد می‌‌شوند.

بونسای، درخت یا گیاهی است در گلدان و به‌صورتی پیرایش می‌‌شود که پا کوتاه شده و در سنینِ ۱۰۰ تا ۲۰۰ سالگی در حدود ۳۰ تا ۶۰ سانتی‌متر بلندی داشته باشد.

بونسای درخت افرا

بونسای درخت افرا

این درخت بونسای بیش از ۸۰۰ سال عمر دارد

این درخت بونسای بیش از 800 سال عمر دارد

ویستریا

ویستریا

این درخت بونسای ۳۹۰ ساله از حادثه هیروشیما جان سالم به در برده است.

این درخت بونسای 390 ساله از حادثه هیروشیما جان سالم به در برده است.

بونسای جنگل

بونسای جنگل

درخت سیب

درخت سیب

نوعی بوته از جنس خلنگ

نوعی بوته از جنس خلنگ

افرا قرمز ژاپنی

افرا قرمز ژاپنی

درخت سیب

درخت سیب

ویستریا

ویستریا

بونسای هابیت

بونسای هابیت

یک بونسای در طبیعت

یک بونسای در طبیعت

بونسای درخت چیلی

بونسای درخت چیلی

ساکورا

ساکورا

درخت سیب

درخت سیب