ساخت باور نکردنی هتلی ۳۰ طبقه در ۱۵ روز!

ساخت باور نکردنی هتلی ۳۰ طبقه در ۱۵ روز!

چین کشوری است که به عنوان قدرتی نوظهور با اقتصاد به سرعت در حال توسعه و سوپر رایانه هایش حسادت جهانیان را برانگیخته است. حالا اما چینی ها مدعی شدند که سریعترین سازندگان ساختمان های بلند هم هستند.
چینی ها مدعی شده اند که می توانند ساختمانی ۳۰ طبقه را تنها در ۱۵ روز (یا ۳۶۰ ساعت) بسازند. این ساختمان در شهر چانگشا استان هونان و در شرایطی ساخته شده که هیچ یک از کارگران ساختمانی در جریان ساخت آن حتی مجروح نیز نشده اند.

بر اساس ادعای آکادمی تحقیقات ساختمانی، این هتل ۳۰ طبقه می تواند در برابر زلزله نه ریشتری مقاومت کند، یعنی چیزی بیش از پنج برابر ساختمان های معمولی. از آنجایی که بیشتر مواد استفاده شده در این ساختمان پیش ساخته بوده ضایعات بسیاری کمی داشته است.