سارق حرفه ای دختر یازده ساله از کار در آمد

جام جم آنلاین: پلیس بوسنی که به دنبال یافتن یک سارق حرفه ای بود با فهمیدن اینکه مظنون یک دختر بچه ۱۱ ساله است شوکه شد.
به گزارش آنانوا این دختر مدرسه ای یازده ساله سرقت هایی مرتکب شده بود که پلیس را به حیرت واداشته بود تا جایی که آنها گمان می کردند با یک سارق بسیار حرفه ای روبرو هستند.
سارق کوچولو که نام او فاش نشده در نیمه های شب اقدام به سرقت از خانه ها در شهر الجوبینجه می کرده است.
پلیس شهر که از گزارش های متوالی افراد محل کلافه شده بود برای سارق حرفه ای چند تله گذاشت و سرانجام دزد کوچولو را درحالیکه توانسته بود ۲۶۰ دلار از کشوی یک داروسازی محلی برباید به دام انداخت.
پلیس برای شناسایی دزد کوچولو چندین خانه و مغازه شهر را به صورت محرمانه با دوربین مخفی مجهز کرد و توانست تصویر دختر یازده ساله را در حین بازکردن در مغازه داروسازی و برداشتن پول ها از کشو ضبط کند.
پلیس برای شناسایی دختر مدرسه ای عکس او را در مجلات محلی منتشر کرد و بلافاصله توانست او را بازداشت کند.