سایت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد هک‌ شد


images/20070812/site.jpg  سایت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بامداد روز یکشنبه ۱۲ اوت توسط مخالفان سیاست های اسرائیل و آمریکا در خاور میانه برای مدتی هک شد و بیانیه ای کوتاه در آن درج گردید.
به گزارش خبرگزاری فرانسه ، در این بیانیه که در ستون ویژه اظهارات بان کی- مون ، دبیر کل سازمان ملل متحد قرار داده شده ، آمده است: “ای ، اسرائیل و آمریکا کودکان و سایر افراد را نکشید. صلح ابدی ، مرگ بر جنگ.”