سخنگوى کاخ سفید: هرگونه صحبتى درباره حمله به ایران«احمقانه» است

سخنگوى دولت آمریکا گفت:هرگونه صحبتى درباره حمله به ایران«احمقانه» است.

به گزارش سرویس اخبار ویژه آریا به نقل از خبرگزارى شین هوا ،”تونى اسنو”سخنگوى کاخ سفید گفت: آمریکا براى حل مسئله هسته اى ایران،بر روشهاى دیپلماتیک متمرکز شده است.


اسنو همچنین مدعى شد،ایران از قطعنامه هاى شوراى امنیت تبعیت نکرده و پیش نویس قطعنامه جدیدى به شوراى امنیت ارائه شده تا فشار بیشترى براین کشوروارد شود.


شش کشور آمریکا،روسیه،چین،انگلیس،فرانسه و آلمان روز پنجشنبه،بخاطر پیگیرى برنامه هسته اى صلح آمیز جمهورى اسلامى ایران،پیش نویس قطعنامه اى را ارائه کرده اند که احتمال مى رود ظرف هفته جاری،این قطعنامه در شوراى امنیت رأى گیرى شود.