سرانجام صدای کان درآمد


سرانجام پس از گذشت ۴ بازی تیم ملی آلمان در جام جهانی ، تحمل الیور کان برای نشستن روی نیمکت ذخیره ها تمام شد تا کلینزمن هم نارضایتی دروازه بان دوم تیمش را از طریق روزنامه اشپیگل بشنود.
کان که در این ۴ بازی با چهره ای عبوس روی نیمکت ذخیره های آلمان نشسته بود ، می گوید: همیشه سعی کرده ام آنچه را که برای تیم ضروری است انجام دهم اما واقعا هنوز هم نمی دانم چرا باید پیراهن شماره یک تیم ملی از من گرفته شود.