سرقت مسلحانه از طلا فروشی/ صاحب مغازه رفیق دزدان

به رپرتاژ خبرینه و به نقل از خبرنگار مهر ، رسیدگی به این پرونده هفتم بهمن سال گذشته هم‌زمان با تماس مرد طلافروشی با پلیس و اعلام سرقت مسلحانه مغازه اش در پاساژ جواد الائمه در محدوده پاسداران  آغاز شد.

با حضور کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی در محل سرقت درخیابان پاسداران، صاحب طلافروشی مدعی شد صبح وقتی در مغازه ام را باز کردم جوانی ۳۰ ساله که ماسک آلودگی هوا به صورت زده بود، وارد مغازه شد و ادعا نمود می‌ خواهد سکه بخرد.

چند لحظه بعد جوان نقاب دار با تهدید اسلحه از من خواست گاو صندوق را باز کنم. من که ترسیده بودم در گاو صندوق را باز کردم، مرد سارق نیز  دست و پای من را بست و تمام محتویات داخل گاوصندوق را به همراه ۱.۵ کیلوگرم طلا داخل دو ساک ریخته و با خودش برد.

سارق مسلح مردی خونسرد بود و من چند دقیقه بعد از سرقت با کمک اهالی دست و پایم را باز کرده و موضوع را به پلیس اطلاع دادم. با ثبت این سرقت تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت مسلحانه تحقیقات خود را در این باره آغاز کردند تا اینکه سارق مغازه طلا فروشی روز گذشته شناسایی و دستگیر شد.

صبح امروز با انتقال متهم به دادسرای ویژه سرقت متهمان در برابر بازپرس نصرتی آخرین دفاعیات خود را مطرح کردند. متهم ردیف اول  در بازجویی ‌ها اعتراف نمود دوست صاحب مغازه است و به خواست او سناریو سرقت را اجرا کرده تا صاحب مغازه طلافروشی بتواند از بیمه خسارت دریافت کند با اعتراف متهمان به همدستی با صاحب مغازه پرونده به ادسرای ناحیه ۴ منتقل شد در حال حاضر تحقیقات بیش‌تر از این سارق ادامه دارد. به زودی صحنه سرقت از طلا فروشی بازسازی میشود .