سرنوشت دکتر آلمانی که ۲۲ سال پیش ناپدید شد


images/20070526/german-police.jpg جام جم آنلاین: بقایای جسد پزشک آلمانی که ۲۲ سال پیش ناپدید شد در سقف گاراژ خانه اش پیدا شد.
به گزارش گاردین ، جسد دکتر زیگفرید بی (نام کامل خانودگی او اعلام نشده) این هفته که زنش تصمیم گرفت سقف گاراژ را تعمیر کند و کارگران آجرهای نسوزی را که جسد را میان آنها پنهان کرده بودند ، کنار زدند ، پیدا شد. پلیس آلمان اعلام کرد در کنار جسد یک بطری و یادداشت خودکشی بود.
دکتر زیگفرید که ۲ فرزند داشت اندکی پس از پنجاهمین سالگرد تولدش در مارس ۱۹۸۵ ناپدید شد. او به همسرش گفته بود بیرون می رود. او یک پتو ، یک بالش و یک بطری نوشابه با خود برد اما هرگز برنگشت.
پلیس به دنبال او خانه ، باغ ، قسمت اصلی گاراژ را گشت اما به بام گاراژ نرفت و پس از مدتی از جستجو دست برداشت. در این سالها همسر او که متخصص فیزیوتراپی است منتظر بازگشت وی بود.
پلیس گفت: او از این که مدت ۲ دهه خودرو خود را زیر جسد شوهرش پارک می کرد، دچار شوک شد.
گفته می شود مرگ دکتر در خانه اش در جنوب برلین با استاسی ، پلیس مخفی آلمان شرقی ارتباط داشته است.
همسایگان او گزارش دادند یک لیموزین سیاه چند بار جلوی خانه دکتر توقف می کرد و سرنشینان آن هر بار دکتر زیگفرید را با خود می بردند.
گفته می شود دکتر از مخالفان رژیم کمونیست آلمان شرقی بود اما پلیس مرگ او را مشکوک نمی داند.