سر بریدن ۲ متهم به جاسوسی برای امریکا در پاکستان


images/20070812/spy.jpg : مقامات محلی پاکستانی اعلام کردند روز یکشنبه ۱۲ اوت اجساد سربریده ۲ افغان که متهم به جاسوسی برای امریکا بودند در ۲ منطقه مختلف در نزدیکی شهر میرانشاه، مرکز منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در شمال غرب پاکستان کشف شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقامات محلی پاکستانی گفتند، روی جسد سر بریده یکی از قربانیان یادداشتی پیدا شد که در آن قربانی تایید کرده بود مبلغ ۲۰۰ دلار برای فعالیت‌های جاسوسی‌اش دریافت کرده و به نزدیکانش و مردم توصیه کرده است در مراسم تدفین او شرکت نکنند.
جسد قربانی دوم نیز در شرایط مشابهی در نزدیکی میرانشاه کشف شد.