سفر یک دانشجو با الاغ در اعتراض به کمبود بنزین

مدتی پیش یک دانشجوی دانشگاه چالوس در حرکتی نمادین به کمبود بنزین در شهرستان اعتراض کرد.

به گزارش جهان، وی که دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی واحد نوشهر و چالوس است در اعتراض به کمبود مقدار بنزین با الاغ از نوشهر تا دانشگاه چالوس آمد و خر را جلوی دانشگاه بست.گفتنی است این کار با اعتراض حراست دانشگاه مواجه شد.

۱۱ آبان ۱۳۸۹