سفیر اسراییل از کلاه برداری رضاخان می گوید!
آرکادی میلمان سفیر اسراییل در روسیه به رادیو دولتی این کشور گفت: در زمان پهلوی که رضاخان شاه بود، سر آلمان ها را کلاه گذاشت.به گزارش سرویس سیاسی آریا، وی در توضیح ادعای خود گفت: آلمان ها در زمان رضاخان خطوط راه آهن ایران را راه اندازی کردند اما شاه آن زمان از آن ها خواست تا مهر شخصی او روی خطوط برخی سیرها حک شود. بعد از پایان پروژه خط راه آهن، رضاخان ادعا کرد که آن خطوط توسط ایرانیان ساخته شده و نمی تواند به آنها پول بدهد.