سکه ۱۰۰ تومانی به بازار می‌آید

سکه ۱۰۰ تومانی به بازار می‌آید


سکه 100 تومانی به بازار می‌آید
سکه ۱۰۰ تومانی حداکثر تا سه ماهه چهارم سال جاری وارد بازار می‌شود. 
مجید صنیعی رئیس سازمان چاپ اسکناس و مسکوک بانک مرکزی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در سال جاری سکه‌های ۲۵۰ ریالی و ۵۰۰ ریالی با آلیاژ جدید عرضه خواهند شد، اظهار داشت: سکه‌های هزار ریالی نیز حداکثر تا سه ماهه چهارم سال وارد بازار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: آلیاژ این مسکوکات متشکل از ۹۲ درصد مس، ۲ درصد نیکل و ۶ درصد آلومینیوم است.
به گفته صنیعی سکه‌های ۲۵۰ ریالی، ۵۰۰ ریالی و هزار ریالی به ترتیب ۸/۲ گرم، ۷/۳ گرم و ۹/۵ گرم وزن دارند.
صنیعی با بیان اینکه تا کنون بیش از ۱۰۰ میلیون قطعه ایران چک ۵۰۰ هزار ریالی توسط بانک مرکزی چاپ شده است، ادامه داد: در سال جاری یک میلیارد قطعه اسکناس به ارزش ۵۳ هزار میلیارد ریال، ۵۰۰ میلیون سکه و ۵۱۰ میلیون قطعه ایران چک به چاپ خواهد رسید.
به گفته وی، هزینه چاپ اسکناس ۵۰ هزار ریالی حدود ۲۴ تومان و هزینه چاپ اسکناس هزار ریالی حدود ۱۳ تومان می باشد.