سلاح قلابی ؛ وسیله اخاذی راننده


images/20080116/kill.jpg :مرد راننده ای که به بهانه خرید از مغازه خواربار فروشی حوالی خیابان آبان کرج ، با تهدید سلاح ، ۲۰۰ هزار تومان سرقت کرده بود و قصد فرار داشت ، با هوشیاری اهالی محل دستگیر شد.
شامگاه ۲۴ دی امسال ، یکی از اهالی حوالی خیابان ۱۳ کرج با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ تماس گرفت و از دستگیری یک سارق مسلح خبر داد.
به دنبال این تماس ، ماموران انتظامی استان تهران به محل سرقت اعزام شدند و پس از دستگیری مرد سارق ، وی را به مرکز پلیس منتقل کردند و از وی یک قبضه سلاح قلابی کشف و ضبط کردند.


ناکامی سارق در سرقت از مغازه هم محلی


شاکی در تشریح ماجرا به پلیس گفت: مردی که چهره اش را با شالی پوشانده بود، وارد مغازه ام شد و به سمت یخچال رفت.
گمان بردم مشتری است ، اما او سلاحی از جیبش درآورد و به سمتم گرفت و مرا تهدید کرد که اگر پول های صندوق را به او ندهم ، مرا می کشد، من هم از ترس ، خواسته اش را پذیرفتم ، اما هنگام دادن ۲۰۰ هزار تومان موجودی صندوق ، دستانم لرزید و اسکناس ها روی زمین پخش شد.
شاکی ادامه داد: در همین موقع ، وقتی مرد مسلح در حال بازی با سلاحش بود، به قلابی بودن آن پی بردم ، خم شدم و میله ای آهنی از زمین برداشتم و به سمت مرد سارق حمله کردم که او چاقویی به سمتم گرفت و به طرف در رفت ، بسختی میله را میان در مغازه گذاشتم تا مانعش شوم که وی مقاومت کرد تا سرانجام پس از داد و فریادهایم ، همسایه ها به کمک آمدند و مرد سارق را دستگیر کردیم.


سلاح قلابی وسوسه ای برای سرقت


روز گذشته ، سعید مرد مسلح برای ادامه تحقیقات به شعبه ۲۱ بازپرسی دادسرای امور جنایی کرج انتقال یافت و در بازجویی های قضایی به جرم خود اعتراف کرد و گفت: با خودروی پدرم مسافرکشی می کردم.
ساعت ۲۱.۳۰ روز حادثه ، به منزلم حوالی خیابان آبان می رفتم که در ویترین مغازه اسباب بازی فروشی ، یک سلاح پلاستیکی دیدم و آن را خریدم. در میانه راه وسوسه شدم از مغازه ای سرقت کنم.
در ادامه مسیر، متوجه مغازه داری شدم که در مغازه اش کتاب می خواند و وقتی دیدم تنهاست ، به عنوان مشتری وارد مغازه اش شدم و سلاحم را به سمتش گرفتم و قصد سرقت داشتم که با مقاومت وی ، تعادلم را از دست دادم و افتادم ، بعد هم با فریادهای پی در پی او، همسایه های مرد بقال مرا دستگیر کردند

بنابر این گزارش ، مرد سارق با قرار قانونی از سوی بازپرس رضایی ، رئیس شعبه ۲۱دادسرای امور جنایی کرج ، روانه بازداشتگاه پلیس شد. تحقیقات تکمیلی درباره اوادامه دارد.