سلامم را پذیرا باش

سلامم را پذیرا باش…………….

صدایم سلامی است به تو که شور احساس پروانه ها را می ستایی.

سلامم را پذیرا باش نازنینم.

با نگاهت در خوشی غرق میشوم.

با لبخندت به دیار عاشقان سفر میکنم.

کمند گیسوانت اسب سرکش روحم را به اسارت میکشاند.

زیرا غنچه عشق تو در دلم شکوفا گشته

و مرغ محبت مهر، آشیانه گزیده.

نسیم روح پرور عشقت،جسم و جانم را صفا داده.

عشق تو در دلم غوغا میکند.

مجلس آرائی ها می نماید.

زیرا دلم تو را دیده و به تو دل بسته.

با تو این عشق را زمزمه میکند که:

دوستت دارم.

عشق تو با زندگیم عجین شده.

و تا ابد در قلبم باقی خواهد ماند.

هر گاه به سویم می آیی، پرده پر از نگاه را که پرورش داده ام،

دور میاندازم.

شراب مستی آور را هیچ میپندارم.

قلب من تو را میخواهد.

وفاداری من تا روز رستاخیز پایدار است.

نازنینم چرا از تو نگویم؟

چرا اشکهای تو را نسرایم؟

وقتی دریا در قلب مهربان تو جریان دارد،

چرا من یک قطره پر هیاهو نباشم؟

آنقدر منتظرت ماندم که همه پنجره ها مرا میشناسند.

یکبار آرامتر از خواب درختان به سراغ من بیا.

می خواهم با شکوفه های سیب برایت تابلویی بکشم.

با اشکهایم گرد و غبار را از کفشهایت بشویم.

میخواهم تمام بغضهای من بر شانه های تو آب شوند.

چرا دلم برایت تنگ نشود؟

چرا دستهای تو را ستایش نکنم؟

چرا عطر ماه را در شیشه ای نریزم و به تو تقدیم نکنم؟

چرا برایت ننویسم؟چرا حرفهایم را پنهان کنم؟

ای آیینه عاطفه های بیکران

ای پر خاطره تر از رودها و دریاها

همیشه دوستت دارم.