سلفی ‌های دیدنی دختر علی کریمی + تصاویر

جادوگر فوتبال کشورمان تصویری جالب از دخترش را روی صفحه اجتماعی خود برای هوادارانش به اشتراک گذاشت.

سلفی ‌های دیدنی دختر علی کریمی

سلفی ‌های دختر علی کریمی

هیما کریمی که گویا شیطنت را از پدرش علی کریمی به ارث برده است، در سنین کودکی علاقه خود را به سلفی گرفتن نشان داده است. تصویر زیر گویای همه چیز هست:

  سلفی ‌های دیدنی دختر علی کریمی

سلفی دختر علی کریمی

سلفی ‌های دیدنی دختر علی کریمی

هیما کریمی