سه برابر شدن موارد قتل وتجاوز به کودکان در روسیه درسال ۲۰۰۷

رئیس اداره پیگیرى هاى جزایى وزارت کشورروسیه گفت، موارد قتل و تجاوز به کودکان در روسیه در شش ماه نخست امسال(۲۰۰۷) به سه برابرافزایش یافت.

به گزارش خبرگزارى آریا، روزنامه اینترنتى روسى اوترا امروز (پنجشنبه) نوشت ، “ایسکاندارگالیمف” رئیس اداره پیگیرى هاى جزایى وزارت کشور روسیه گفت: در سال گذشته شش مورد تجاوز و قتل کودکان خردسال در روسیه ثبت شده بود در حالى که تنها طى شش ماه نخست امسال تعداد این موارد به پانزده تن رسیده است.


این مقام روس افزود ، بررسى وضعیت عاملان این حوادث نشان مى دهد بیشترانها از اعتیاد شدید به الکل و برخى ناراحتى هاى روانى رنج مى برند .


بنا به این گزارش نهاد هاى وزارت کشور روسیه طى نیم سال نخست امسال چهار هزار و سیصد و هشت نفر را به دلیل درگیر کردن کودکان در امور تبهکارى و دویست و سى و نه نفر دیگر را به دلیل درگیر کردن کودکان در امور ضد اجتماعى به دادگاه فرا خوانده اند.