سه متن کوتاه عاشقانه

♥ هوایت که به سرم می‌زند

دیگر در هیچ هوایی،

نمی‌توانم نفس بکشم!
………
عجب نفس‌گیر است

هوایِ بی تو بودن!!!….

 

 


برای پریدن

لازم نیست پرنده باشم

همین که بخندی،

بال در میاورم.


سرباز سفید
در خانۀ سیاه

وزیر سیاه

در خانۀ سفید

هیچکس در جای خود نیست

کاش در خانۀ تو بودم!