سه هزار کارت سوخت مردم چگونه سرقت شد؟


 
images/20071021/fuel.jpg
 
:در ادامه تحقیقات قضایی پلیسی از یک زن و ۶ مرد که به اتهام سرقت کارتهای سوخت از ۲ اداره دولتی تهران بازداشت شده اند، جستجوی گسترده برای دستگیری سرکرده باند آغاز شد.
چندی پیش گزارشی به دفتر وزارت کشور ارسال شد مبنی بر این که چند نفر در میدان امام خمینی (ره) تهران به فروش غیرقانونی کارت سوخت خودرو می پردازند.
بنابراین دستور ویژه ای از سوی وزیر کشور صادر و پرونده برای ادامه تحقیقات به دادسرای فرودگاه مهرآباد تهران ارسال شد و از سوی قاضی صابری زفرقندی ، سرپرست دادسرا، پرونده در اختیار بازپرس بهروز مهاجری ، رئیس شعبه یکم دادسرای عمومی و انقلاب فرودگاه مهرآباد تهران قرار گرفت. به این ترتیب ماموران اداره اطلاعات امنیت عمومی ناجا به سرپرستی سرهنگ جمشیدی و سروان خانی تحقیقات گسترده ای را در این زمینه آغاز کردند و پی بردند که تعداد زیادی کارت سوخت از اتاق یکی از متصدیان یکی از اداره های تهران به طرز مرموزی ناپدید شده است و در فاصله زمانی تیرماه تا پایان مرداد امسال تعدادی دانش آموز از سوی محل تحصیل خود برای گذراندن دوره های کارورزی به اداره فوق معرفی شده اند و در اتاقی که کارتهای سوخت ناپدید شده ، دختر ۱۷ ساله ای به نام یلدا دوره کارورزی اش را سپری می کرده است.


اعتراف دختر جوان به سرقت ۲۸ جلد کارت سوخت


به این ترتیب ، این دختر ۱۷ ساله به عنوان مظنون تحت تعقیب قرار گرفت و اوایل مهرماه امسال دستگیر شد و با انتقال به مرکز پلیس اعتراف کرد که با مردی ۳۲ ساله در خیابان آشنا شده و ارتباط پنهانی پیدا کرده و از اداره فوق ابتدا یک جلد کارت سوخت به سرقت برده و در اختیار مرد جوان قرار داده و سپس از سوی وی تهدید شده و بناچار ۲۸ جلد کارت دیگر را سرقت کرده است.


ردپای ۳ کارمند در سرقت های کارت سوخت


به دنبال اظهارات دختر جوان ، همدستش و ۳ مرد دیگر که کارت های مسروقه را می فروختند، شناسایی و دستگیر شدند و پس از پذیرفتن جرم خود، اعتراف کردند تعدادی از کارتهای مسروقه را از کارمندان ۲ اداره دولتی به دست آورده اند.
بنابراین ماموران با اطلاعاتی که از متهمان به دست آوردند، موفق به دستگیری ۳ مرد کارمند شدند و به تحقیق از آنها پرداختند.
این ۳ متهم در تحقیقات قضایی پلیسی دچار تناقض گویی متعددی شدند تا این که ۲ مرد به صورت جداگانه به اداره اطلاعات امنیت ناجا مراجعه و عنوان کردند ۲ نفر از اقوام آنها که در مراکز تجاری کار می کنند، از یک فرد بیش از ۱۰۰ جلد کارت سوخت تحویل گرفته اند.
با اطلاعاتی که این ۲ مرد در اختیار پلیس قرار دادند، ۲ مرد تحویل گیرنده کارتهای سوخت مورد تحقیق قرار گرفتند و اعتراف کردند که کارتها را فردی در اختیار آنها قرار داده تا بفروشند و در هفته های بعد هم تعداد دیگری کارت از وی تحویل بگیرند.


سارق سابقه دار کارتهای سوخت می فروخت


ماموران با کسب اطلاعاتی از آنها به چهره نگاری رایانه ای از مرد فروشنده کارتهای سوخت پرداختند که معلوم شد وی شباهت بسیاری به یک متهم سابقه دار دارد. با به دست آمدن هویت متهم سابقه دار، تحقیقات برای یافتن وی آغاز شد. روز گذشته ۳ کارمند بازداشت شده برای ادامه تحقیقات به شعبه یکم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب فرودگاه مهرآباد تهران انتقال یافتند.


وسوسه برای سرقت از اداره


یکی از متهمان در اظهاراتش گفت: من کارمند تاسیسات در آن اداره بودم و هر از گاهی به دلیل ازدحام کار در ارائه کارتهای سوخت به مشتریان ، به کارمندان اداره کمک می کردم. تا این که چندی پیش یکی از کارمندان به من گفت می تواند براحتی کارتهای سوخت را از اتاق متصدیان خارج کند و از من خواست تا یک شب همراهش باشم تا او نحوه سرقت کارتها را به من نشان دهد که از روی کنجکاوی قبول کردم ، آن شب با وی همراه شدم و پس از باز کردن در اتاق یکی از متصدیان ، قصد برداشتن کارتها را داشتیم که متوجه شدیم کارتها به اتاق دیگری انتقال یافته است. بنابراین منصرف شدیم. ۲ همدست وی اظهارات او را نپذیرفتند و حرفهای ضدونقیض زدند.
بنابراین گزارش ، در ادامه تحقیقات قضایی پلیسی معلوم شد بیش از ۳ هزار جلد کارت سوخت از یکی از اداره های دولتی به سرقت رفته است.
بنابراین ، متهمان با قرار قانونی روانه زندان شدند. تحقیقات تکمیلی از آنها ادامه دارد.