سوء استفاده یکی از بانکهای خصوصی از مردم

سوء استفاده یکی از بانکهای خصوصی از مردم

متاسفانه یکی از بانکهای خصوصی که تبلیغات زرق و برق دار آن همه جا فراوان است با خودداری چند روزه و نگهداری این وجوه از واریز آن به بن کارتها خودداری می نماید تا…
به نقل از افکار: یکی از بانکهای خصوصی در سوء استفاده ای آشکار ، واریز مبالغ بن کارت غیرنقدی را برای چندین روز به تاخیر می اندازد.
برخی شرکتهای دولتی و خصوصی برای رفاه حال کارگران و کارمندان خود همه سالی مبلغی را به حساب بن کارت کارکنان خود واریز می کنند. این مبالغ پس از پرداخت نقدی توسط شرکت مربوطه از طریق یک بانک عامل به حساب بن کارتها واریز می شود.
اما متاسفانه یکی از بانکهای خصوصی که تبلیغات زرق و برق دار آن همه جا فراوان است با خودداری چند روزه و نگهداری این وجوه از واریز آن به بن کارتها خودداری می نماید تا از این محل سودی برای جیب خود بدست بیاورد!
این تاخیر در شارژ بن کارتها که گاه به یک هفته می رسد موجبات بی اعتمادی مردم را نسبت به این بانک فراهم کرده است.