دانلود سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات

دانلود پرسشنامه سنجش میزان افسردگی افراد

سوالات استخدامی تاسیسات | سوالات آموزش و پرورش تاسیسات | استخدامی آموزش و پرورش | استخدام هنر آموز تاسیسات | دانلود سوالات استخدامی | استخدام ۹۷ | استخدام هنر آموز تاسیسات ۹۷

 

سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش عنوان مجموعه ای است که می خواهیم محتویات آنرا در این بخش از سایت خبرینه برای شما توضیح دهیم.شما بزرگواران همواره در آزمون های استخدامی به دنبال سوالاتی می گردید که تمامی مباحث را در بر بگیرد.حال ما با تیم با تجربه ای که در اختیار داریم بسته ای فوق کامل را برای شما عزیزان جمع آوری کرده ایم و امیدواریم با دریافت آن بتوایند در این آزمون موفقیت خود را تبیت نمایید.همچنین با کیلید بر سوالات استخدامی آموزش و پرورش می توانید مجموعه سوالات استخدامی آنرا دریافت نمایید.

موارد تخصصی آزمون ها :

رسم فنی و نقشه کشی و تاسیسات
تاسیسات بهداشتی ساختمان
تاسیسات برودتی و کارگاه
تاسیسات حراراتی و کارگاه
برق تاسیسات

قسمت تخصصی سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش که دارای پاسخنامه می باشد حاوی:
نمونه سوالات رسم فنی و نقشه کشی و تاسیسات (۱۶۰ عدد)
نمونه سوالات تاسیسات حراراتی و کارگاه (۱۲۰ عدد)
نمونه سوالات تاسیسات برودتی و کارگاه (۳۰۰ عدد)
نمونه سوالات برق تاسیسات (۹۰ عدد)

قسمت عمومی سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش که دارای پاسخنامه می باشد حاوی:

هوش و توانمندیهای عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
زبان انگلیسی عمومی
زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات عمومی
معارف اسلامی
فناوری اطلاعات

قسمت عمومی سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش که دارای پاسخنامه می باشد حاوی:

هوش و توانمندیهای عمومی
ریاضی و آمار مقدماتی
زبان انگلیسی عمومی
زبان و ادبیات فارسی
اطلاعات عمومی
معارف اسلامی
فناوری اطلاعات

قسمت جزوات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش حاوی:

جزوه رسم فنی و نقشه کشی و تاسیسات (۲۵۰ صفحه)
جزوه تاسیسات حراراتی و کارگاه (۲۳۵ صفحه)
جزوه تاسیسات برودتی و کارگاه (۲۶۰ صفحه)
جزوه برق تاسیسات (۵۰ صفحه)

قسمت دفترچه سوالات استخدامی هنرآموز تاسیسات آموزش و پرورش حاوی:

عین دفترچه سوالات تخصصی هنرآموز تأسیسات (مختص سال ۸۹ )
عین دفترچه سوالات عمومی هنرآموز تأسیسات (مختص سال ۸۹ )
عین دفترچه سوالات عمومی هنرآموز تأسیسات (مختص سال ۸۶ )
عین دفترچه سوالات عمومی هنرآموز تأسیسات (مختص سال ۸۴ )
این مجموعه شامل ۲۶۰ عدد نمونه سوالات مهم آزمون های سالهای گذشته می باشد که تمامی آنها بهمراه پاسخنامه بجز سوالات تخصصی سال ۸۹ که برای محک زدن داوطلبین آنرا قرار داده ایم.

 

لینک دانـــلـــــــــود