سوتی مجله فتح الله زاده در معرفی سرمربی پرسپولیس + عکس

مجله خانوادگی روزهای زندگی منتسب به علی فتح‌الله‌زاده که معمولا به مسائل زناشویی و آشپزی می‌‌پردازد، در شماره اخیرش روی جلد نام سرمربی پرسپولیس را «ایوانکو برانکوویچ» نوشته است.

سوتی مجله فتح الله زاده در معرفی سرمربی پرسپولیس

سوتی مجله فتح الله زاده

مجله خانوادگی روزهای زندگی منتسب به علی فتح‌الله‌زاده که معمولا به مسائل زناشویی و آشپزی می‌‌پردازد، در شماره اخیرش روی جلد نام سرمربی پرسپولیس را «ایوانکو برانکوویچ» نوشته است.

برخی معتقدند این مجله عمدا چنین تیتری را انتخاب کرده و طبق گفته جواد خیابانی، نام سرمربی پرسپولیس را برانکوویچ نوشته است اما خیابانی نام پروفسور را به خاطر مدت زمان زیاد حضورش در ایران، « ایرانکو برانکوویچ» گذاشته بود نه «ایوانکو برانکوویچ».

 سوتی مجله فتح الله زاده در معرفی سرمربی پرسپولیس

سوتی مجله در معرفی سرمربی پرسپولیس

جام نیوز