سوراخ کردن بدن در جشنواره تایپوسام هند

تایپوسام جشنواره‌ای سالانه و مذهبی است که هر ساله بازدیدکنندگان بسیاری برای حضور در این مراسم و دیدن آداب و رسوم آن به شهری به همین نام در هند سفر می‌کنند.

گروه جهان- تایپوسام جشنواره‌ای سالانه و مذهبی است که هر ساله بازدیدکنندگان بسیاری برای حضور در این مراسم و دیدن آداب و رسوم آن به شهری به همین نام در هند سفر می‌کنند. در این روز هندوها بر اساس اعتقادات مذهبی خود، قسمت‌های مختلفی از بدنشان از جمله زبان و پشت خود را سوراخ می‌کنند.

به گزارش قانون، نشریه فارین‌پالسی تصاویری از این جشنواره را منتشر کرده است، تصاویری که دیدن آن‌ها چندان هم راحت نیست.