سوره جن؛ فضیلت و خواص سورخ جن ۰۷۲

هفتاد و دومین سوره قرآن کریم است که مکی  و ۲۸ آیه دارد.

رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در فضیلت این سوره
فرمودند: هر کس سوره جن را قرائت کند خداوند به تعداد همه جنیان و شیطان هایی که
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم را تصدیق یا تکذیب کردند ثواب آزادی بنده به او
خواهد داد.
(۱)

امام صادق علیه السلام در روایتی آورده اند: هر کس سوره جن
را زیاد قرائت کند در دنیا آزاری از جنیان به ائ نمی رسد و نه چشم زخمی و نه سحر و
نه مکری و نیز، همراه حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خواهد بود و می‌ گوید :
پروردگارا چیزی در عوض آن نمی خواهم و آن را با هیچ چیز عوض نمی کنم و نمی خواهم
تغییری در آن ایجاد شود.
(۲)

آثار و برکات سوره

۱) ملاقات کردن پیامبر اکرم
صلی اله علیه و آله وسلم در خواب

از رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است: هر کس
بر تلاوت سوره جن مداومت ورزد پیامبر خدا صلی الله علیه وآله وسلم را در خواب می‌
بیند و هر چه بخواهد به او داده می‌ شود.
 (۳)

۲) افزایش فهم و درک

هر که این سوره را بخواند و بشوید و بنوشد هر چه بشنود یاد
بگیرد و با هر کس مناظره کند غالب گردد…
(۴)

۳) ادای قرض

…اگر صاحب حزن و اندوه این سوره را بخواند اندوهش به شادی
مبدل می‌ گردد و اگر قرض دار این سوره را به نیت ادای قرض بخواند ادا می‌ گردد…
(۵)

۴) آزاد شدن محبوس

…اگر این سوره برای اسیری خوانده شود آزاد می‌ شود...(۶)

۵) برای
دور شدن جن و…

امام صادق علیه السلام فرمودند: قرائت سوره جن موجب فرار
شییطان از آن جایگاه می‌ شود و کسی که می‌ خواهد به سراغ سلطان و حاکم ستمگری برود
با خواندن این سوره امنیت می‌ یابد. و نیز کسی که سرگردان است با قرائت این سوره
خداوند راه برون شدنش را آیان می‌ کند همچنین هر کس بر قرائت این سوره مداومت ورزد
در حالی که در تنگی و سختی باشد خداوند در گشایش را بر روی او باز می‌ کند.
 (۷)

___________________

پی نوشت:

(۱) مجمع البیان، ج۱، ص۱۴۰

(۲) ثواب الاعمال، ص۱۲۰

(۳) بحارالانوار،ج۵۳، ص۳۳

(۴) المصباح کفعمی، ص۴۵۹

(۵) همان

(۶) همان

 (۷) تفسیرالبرهان، ج۵، ص۵۰۵

منبع: «قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید
محسن موسوی»