سویا، سلاحی موثر برای مقابله با سرطان روده


دکتر جولی صبا، پژوهشگر و متخصص انستیتو تحقیقاتی اوکلند در بیمارستان اطفال کالیفرنیا در این باره اظهار کرد: این مواد مولکول‌های لیپید طبیعی موسوم به «الفین گادین‌»ها هستند که می‌توانند عامل موثر در این گیاه برای کمک به پیشگیری در برابر سرطان روده باشند.

در پژوهشی که روی مگس میوه انجام شد، محققان دریافتند که افزایش سطح این لیپیدها در واقع مرگ سلول‌های جهش یافته را در مگس میوه ترغیب می‌کنند.


دکتر صبا می‌گوید: مرگ سلولی پدیده‌ای است که بدن از آن برای دفع سلول‌های ناسالم مانند سلول‌های سرطانی استفاده می‌کند. این یافته بسیار حائز اهمیت است، چون به محققان کمک می‌کند که با درک ساختار و متابولیسم این لیپیدها داروهای جدیدی برای درمان سرطان روده تولید کنند.


ایسنا