سیر تحول سیستم عامل ویندوز(تصویری)

آنچه در تصاویر مشاهده می کنید سیر تحول سیستم عامل مشهور ماکروسافت است که توانست دنیای رایانه های خانگی را متحول نماید.البته لازم به ذکر است تا قبل از ورژن ۹۵ این سیستم عامل،ویندوز تنها یک برنامه کمکی بود که بر روی DOS نصب می گردید و نه یک سیستم عامل.

Windows 1.0

 


ActiveDaneshjoo.Net

 


Windows 2.0


 


ActiveDaneshjoo.Net


 
 

Windows 3.0


 


ActiveDaneshjoo.Net


 


 


Windows 3.11


 


ActiveDaneshjoo.Net


 
 

Windows 3.11 NT


ActiveDaneshjoo.Net


 

 


Windows 95


ActiveDaneshjoo.Net


 


 


Windows 98


ActiveDaneshjoo.Net

 


Windows 2000


ActiveDaneshjoo.Net


 


Windows Millennium Edition


ActiveDaneshjoo.Net


 
 

Windows XP


ActiveDaneshjoo.Net


 


Windows Vista


 


ActiveDaneshjoo.Net


 


 


Windows 7ActiveDaneshjoo.Net