آخرین مطالب
گرانترین کالاها و محصولات فروش اینترنتی در ایراندرج حدیث پیامبر در مورد زنان بر روی فاکتور فست فود!۱۰ بازیکن برتر بازی FIFA 21تبلیغ حرمت سقط جنین توسط یک مسیحی در پشت ماشین!مجموعه ۳۰ جمله عاشقانه، انگیزشی، فلسفی و مفهومیدرباره شهدای عراقی که برای ایران جنگیدند!

سکوت پسته لال دندان شکن است!

از اجیل سفره عید

چند پسته لال مانده است

انها که لب گشودند

خورده شدند

انها که لال مانده اند می شکنند

دندان ساز راست می گفت

پسته لال

سکوتش دندان شکن است…