سید محمد خاتمی راهی بیمارستان شد

محرمانه آنلاین نوشت: سید محمد خاتمی رییس دولت اصلاحات به دلیل مشکلات تنفسی و قلبی در محل کار خود دچار سرگیجه شده و برای درمان به یکی از بیمارستان های پایتخت منتقل می شود. گفته می شود علت این اتفاق فعالیت زیاد کاری محمد خاتمی بوده است ، هم اکنون حال عمومی خاتمی مساعد است و از بیمارستان مرخص شده است.

۲۱ شهریور ۱۳۹۰