سیر تحول تیپ مردان ایرانی در ۱۰۰ سال اخیر! (کاریکاتور)

عوض شدن تیپ و قیافه پسرای ایران

تغییر قیافه و تیپ مردای ایرانی رو از سال ۱۲۹۱ تا ۱۳۹۱ ببینید!