سی ودو سال انتظار برای ازدواج

 زن و مرد ایتالیایی به دلیل مخالفت مادر عروس ، ۳۲ سال در انتظار ازدواج به سر بردند.
به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه ، مرد ۵۸ ساله ایتالیایی گفت: در تمام ۳۲ سال گذشته مادر دختر مورد علاقه وی با این ازدواج مخالفت می کرد و به همین دلیل مراسم عروسی آن ها هرگز برگزار نشد.
وی افزود: اخیرا به دنبال وفات مادر عروس و در میان تعجب خانواده دو طرف ، این دو با یکدیگر ازدواج کردند.