شبیه‌سازی انسانی برای درمان بیماران قطع نخاعی مورد استفاده قرار می گیرد
رئیس پایگاه تحقیقاتی علوم سلولی پژوهشکده رویان اصفهان:


شبیه‌سازی انسانی برای درمان بیماران قطع نخاعی مورد استفاده قرار می گیرد


خبرگزاری فارس‌: رئیس پایگاه تحقیقاتی علوم سلولی پژوهشکده رویان در اصفهان گفت: شبیه‌سازی انسانی را نه برای شبیه‌سازی انسان کامل که برای کاربرد سلول‌های بنیادی در درمان بیماران قطع نخاعی مورد استفاده قرار می‌دهیم.


محمد حسین نصر اصفهانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به این که‌ در حال حاضر در پژوهشکده رویان‌ برنامه ای برای شبیه‌سازی حیوان دیگری مد‌نظر نیست، افزود: کاربرد تکنیک گوسفند حاصل از لقاح آزمایشگاهی در درمان بسیاری از بیماری‌ها از جمله قطع نخاع بسیار مناسب است.
وی با اشاره به این که در کلونینگ درمانی‌، هدف تولید موجود هماهنگ‌سازی شده نیست، اظهار داشت: تولید سلول‌هایی با توانایی تولید عصب یا سایر سلول‌های تمایز یافته طوری می‌تواند در بدن جایگزین شود که دیگر عوارض پیوند را نداشته باشد.
رئیس پایگاه تحقیقاتی علوم سلولی پژوهشکده رویان اصفهان در رابطه با حال عمومی رویانا نیز اضافه کرد: در حال حاضر که هشتمین روز از تولد گوسفند حاصل از لقاح آزمایشگاهی سپری می‌شود‌، او در سلامت کامل به سر برده و از لحاظ قلبی و تنفسی هیچ مشکلی ندارد با توجه به این که مادرش را نیز قبول کرده است، اما هنوز به صورت دستی شیر می‌خورد‌.
وی در پایان گفت‌: هیچ عفونتی در بدن رویانا دیده نمی‌شود، بنابراین داروهایش درحال حاضر قطع شده است‌.