شبکه تلویزیونی ABC و مقایسه مقامات ایرانی با مقامات لیبیایی

شبکه تلویزیونی ABC آمریکا در برنامه تحلیلی خود با مقایسه جالب مقامات ایرانی با لیبیایی اعلام کرد، در پیش گرفتن سیاست تحریم اقتصادی و حتی حمله نظامی علیه ایران و کره شمالی را برای متوقف ساختن فعالیت های اتمی دو کشور ناکارآمد دانست.


به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از عصرایران، شبکه تلویزیونی ABC اعلام کرد: دیگر زمان تحریم اقتصادی و حتی حمله نظامی به کشورها گذشته و باید پذیرفت که همه کشورها خواهان پیشرفت در امور مختلف هستند.این شبکه تلویزیونی افزود: برخی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل با برخورد معقول، مانع از تصویب تحریم اقتصادی شدید علیه کره شمالی شدند زیرا باور آنها این بود که کشور مذکور در طول سالها در مقابل تحریم ایزوله شده است.ABC با اشاره به دوران هشت سال جنگ تحمیلی عراق بر ایران و وجود تحریم های مختلف تصریح کرد: ایران نیز همانند کره شمالی در مقابل تحریم اقتصادی جواب نخواهد داد و این سیاست نمی تواند راه حل مناسبی برای توقف باشد.ABC افزود: زمانی که ایران به سلاح نیاز فوری داشت حاضر نشد به کشورهایی که می توانستند به آنها کمک کنند باج دهد و تنها به کمک محدود چند کشور خارجی که تعدادشان از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کرد، اکتفا کرد، پس نباید انتظار داشت که با وجود تغییرات موجود، ایران از پیشبرد صنعت اتمی خود پشیمان شود.این شبکه تلویزیونی در مقایسه جالب مقامات ایرانی با لیبیایی اعلام کرد: سیاستی که آمریکا در پیش گرفته فقط به درد کشورهایی می خورد که مقاماتی ساده لوح همچون معمر قذافی دارد و نباید فکر کرد که مقامات ایران هم مثل او ساده هستند.ABC افزود: زمانی که آمریکا با استفاده از تهدید، معمر قذافی را مجبور کرد تا دستور توقف فعالیت هسته ای کشورش را بدهد و این مقام لیبیایی نیز حتی دیوارهای پیچ و مهره ای نیروگاه اتمی خود را سوار بر کشتی کرد و به آمریکا فرستاد، این ایده در ذهن بوش بیشتر آمد که ایران هم مثل لیبی دست به کاری مشابه می زند.شبکه تلوزیونی مذکور خاطرنشان کرد: باید به یاد داشت که همیشه عکس العمل دو یا چند کشور در مقابل وارد آوردن فشار سیاسی – اقتصادی شبیه به هم نیست و هر کشور بسته به روحیه ملت و ذکاوت مقاماتش ممکن است جوابی مختلف ارائه بدهد.