شرط عجیب یک هنرپیشه مشهور برای مصاحبه

جهان: آقای ب. الف، که این روزها دوران پرکاری را در تلویزیون،سینما و شبکه ویدیویی پشت سر می گذارد برای مصاحبه شروط عجیب و غریبی را تعیین کرده است.

این هنرپیشه که به مدد حمایت مطبوعات به شهرت رسیده است در پاسخ به درخواست یک خبرنگار برای گفت و گو گفته است:من فقط با مجلات رنگی آن هم به شرطی که عکس من را بزرگ و بطور کامل روی جلد خود چاپ کنند مصاحبه می کنم.

بنا براین گزارش،آقای “الف” همچنین عنوان کرده است که چون من سالها برای بدست آوردن این شهرت زحمت کشیده ام! از آنجا که در این سال ها رابطه خوبی با خبرنگاران نداشتم سعی می کنم اگر مصاحبه ای انجام می دهم چیزی هم از آن مصاحبه، عاید خودم شود!

۲۷ مهر ۱۳۸۹