شرق استان تهران لرزید

زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ در مقیاس امواج درونی زمین در ساعت ۱۲ و ۲۹ دقیقه روز جمعه ۲۱ بهمن ماه کیلان دماوند در شرق استان تران را لرزاند.
زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ در مقیاس امواج درونی زمین، حوالی کیلان در شرق استان تهران را لرزاند.

به گزارش قشم دیلی، زمین لرزه ای به بزرگی ۴.۷ در مقیاس امواج درونی زمین در ساعت ۱۲ و ۲۹ دقیقه روز جمعه ۲۱ بهمن ماه کیلان دماوند در شرق استان تران را لرزاند.

پایگاه های لرزه نگاری مرکز لرزه نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مختصات کانون این زلزله را ۳۵.۵۷ درجه عرض شمالی و ۵۲.۴۲ درجه طول شرقی گزارش کرده‌اند.

هنوز خبری از خسارات احتمالی این زلزله گزارش نشده است.