شعار یک نامزد: آزادسازی روابط دختر و پسر ؟!

شعار یک نامزد: آزادسازی روابط دختر و پسر ؟!

شعار این نامزد انتخابات در این زمینه از فقدان درک وی از ساختار و شرایط کشور مطرح شده و دیگر شعارهای وی نیز ساختارشکنانه است.

ایرنا: یک نامزد انتخابات در یک کلانشهر با طرح شعارهایی نظیر آزادسازی روابط دختر و پسر کوشیده است از طریق عوام فریبی برای خود رای جمع آوری کند.

شعار این نامزد انتخابات در این زمینه از فقدان درک وی از ساختار و شرایط کشور مطرح شده و دیگر شعارهای وی نیز ساختارشکنانه است.

وی گفته است: باید به کورش کبیر از طریق درج سالروز تولدش در تقویم احترام گذاشته شود!

این گونه مباحث در حالی از سوی این نامزد در انتخابات مطرح شده است که صلاحیت وی قبل از طرح این شعارها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است.

———————————————————————————–

تبلیغات

جشن تولدمبارک

به اطلاع کلیه دوستان می رساند فرداشب(۱۲اسفند) درهمین محل پای @چرخ وفلک @مجازی جشن تولد ۲۴سالگی کاکو صالح گل گلاب برقرار می شود .کادوهاتون را درجملات قشنگ بپیچید ودر بحث های شیرین @چرخ وفلک@تقدیم کاکوصالح کنید.

منتظرقدوم مبارک شماهستیم.

لبخندبزن فرداروز بدتریه