شعر طنز رضا رفیع برای وزیر ارشاد

رضا رفیع و جنتی

امسال در بیستمین جشنواره مطبوعات، شعر طنزی خطاب به وزیر محترم ارشاد جناب آقای جنتی خواندم که زبان حال یک هنرمند فاقد مسکن است.

غرض نشان دادن خنده های پی در پی رییس جمهور و وزیر ارشاد در واکنش به شعر طنز خوانده شده بود که البته برای خودم هم جالب بود و حتما برای ملت که می دیدند مسئولان رده بالای آنها از سعه صدر برخوردارند و واکنش خوبی در برابر شنیدن طنز انتقادی ـ اما ادبی و محترمانه ـ دارند.
یک هنرمند فاقد مسکنرفت روزی وزارت ارشاد

چون دم در رسید، با خود گفت

می روم تو، هر آنچه بادا باد

نوک بینیّ خود گرفت و برفت

راست پیش وزیر و صاف اِستاد

گفت: «در روز اول خلقت

که خدا این جهان نمود آباد،

چون به مستضعفین زمین بخشید

اسم این جانب از قلم افتاد

حال البته با کمی تأخیر

من به خدمت رسیده ام دلشاد

تا مگر قطعه ای زمین بخشید

بروم منزلی کنم ایجاد»

گفت با وی وزیر با لبخند:

«بنده از دیدن شمایم شاد

چون هنرمند قدر می بیند

باید الحق به صدر بنشیناد

می نویسم زمین به اسم الآن

می دهم خدمت شما استاد»

آنگه از قطعه هنرمندان

قطعه ای هم به شخص ایشان داد

 

برنامه تلویزیونی «قند پهلو» با مضمون طنز و با اجرای رضا رفیع،هر شب در ایام عید از شبکه آموزش سیما به روی آنتن می‌رود.