شکایت پیرمرد ‪ ۷۵‬ساله شیرازى ازموسسه همسریابى
پیرمرد ‪ ۷۵ساله شیرازى در متفاوت‌ترین شکایت حقوقى از یک موسسه همسریابى که به ادعاى او همسر نامناسبى به او معرفى کرده شکایت کرد.


به گزارش سرویس اجتماعى آریا، به گفته محمد ابراهیم صداقت رییس اداره بازرسى سازمان بازرگانى فارس، پیر مرد شیرازى که مدعى است موسسه همسر یابى زن بدى به او معرفى کرده، خواستار معرفى زن خوب از موسسه مذکور شده و اظهار مى‌دارد که زن معرفى شده به وى با عکسى که او در آلبوم عکس زنان در ابتداى تقاضایش انتخاب کرده مغایرت دارد.


رییس اداره بازرسى سازمان بازرگانى فارس خاطر نشان کرد: به عبارت دیگر موسسه همسر یابى عکسى متفاوت از زن داوطلب براى ازدواج به پیرمرد به او نشان داده است و این موضوع از نظر حقوقى قابل رسیدگى است.