شماره های تلفن لازم برای مسافران نوروزی

واحد مرکزی خبر: ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور از هموطنان خواست قبل از سفر اطلاعات لازم در خصوص مقصد و نیز شماره های تلفن لازم را کسب کنند.

هموطنان می توانند بخش عمده ای از اطلاعات را از مبادی زیر بدست بیاورند.


– ستاد دائمی تسهیلات سفرهای کشور ۶۶۵۸۲۰۵۴ و ۶۶۵۸۲۰۵۳ و ۰۹۶۶۹


– اطلاعات و اخبار گردشگری www.stsi.ir و www.chtn.ir


– مرکز اطلاعات راههای کشور تلفن گویا ۱۴۱


– سازمان هواشناسی ۱۹-۶۶۰۷۰۰۱۸ تلفن گویا ۱۳۴


– اطلاعات پروازهای کشور ۱۹۹


– شرکت قطارهای مسافری رجا ۱۳۹


– اورژانس ۱۱۵


– پلیس ۱۱۰


– امدادخودرو ایران خودرو ۰۹۶۴۴


– امداد خودرو (سایپا) ۰۹۶۵۵


– امداد خودرو کانون اتومبیلرانی و جهانگردی ۰۹۶۹۷


– تلفن های گردشگری استانها ۰۹۶۶۹