شما جزء کدام دسته اید ؟

مردها کلا به سه گروه اصلی تقسیم می شن:‌ گروه اول مردهائی هستند که دوست دارن خودشون رو بدبخت کنند! این دسته از مردان میرن زن میگیرن! (دیگه خودتون تا آخرشو بخونین!‌)‌

گروه دوم مردهائی هستند که دوست ندارن خودشونو بدبخت کنن، ولی تا چشم باز میکنن میبینن سه، چهار تا بچه مردم رو بدبخت کرده‌اند! این گروه میرن کشیش کلیساهای کاتولیک میشن!

آخرین گروه هم مردانی هستند که میرن زن میگیرن، بعدش باز هم میرن زن میگیرن، اونوقت میرن یه زن دیگه هم میگیرن و یه دو جین هم صیغه میکنن! این گروه میرن فقیه میشن و مرجع تقلید مسلمین جهان!

و اما زنها کلا به پنج گروه اصلی تقسیم میشن:‌

گروه اول زنهائی هستند که مردها رو بدبخت میکنن!

گروه دوم زنهائی هستند که اشک مردها رو در میارن!

گروه سوم زنهائی هستند که جون مردها رو به لبشون میرسونن!

گروه چهارم زنهائی هستند که کاری میکنن مردها روزی ۱۸ بار (‌میانگین!)‌ آرزوی مرگ کنن!

گروه پنجم زنهائی هستند که به اشتباه فکر میکنن جزو هیچکدوم از گروههای بالا نیستند (‌ولی هستند!!)