شناخت یک عامل جدید در پیش بینی سرطان سینه

جام جم آنلاین: بر اساس یک مطالعه جدید احتمال سرطانی شدن بافت سینه ای که حداقل در سه قسمت دچار شکل غیر طبیعی است ، هشت برابر بیشتر است.
رایج ترین ابزار پیش بینی خطر سرطان سینه در زنان مبتلا به این قسمت های غیر نرمال در بافت سینه الگوی Gail است که ممکن است اشتباه عمل کند زیرا براساس این مطالعه سابقه خانوادگی این خطر را در زنان مبتلا به بافت غیر نرمال تغییر نمی دهد.
به گفته محققان زنان مبتلا به بافت آتیپیک مطمئنا بیشتر در معرض خطر سرطان سینه هستند.
این خطر برای زنان بالای ۲۵ سال ۲۵ درصد و در زنان دارای بدشکلی های متعدد و قسمت های کلسیفیه شده بافت سینه خیلی بیشتر است.
سن تشخیص این بد شکلی ها در افزایش یا کاهش خطر بیماری موثر است بطوری که این احتمال برای زنان زیر ۴۵ سال بیش از دو برابر زنان بالای ۵۵ سال است.
با توانایی پیش بینی سرطان سینه در زنان مبتلا به بد شکلی متخصصان می توانند اطلاعات بیشتری را در باره خطری که هر بیمار را بطور مجزا تهدید می کند بدست آورده در مورد آن با بیمار صحبت کنند.