شهاب حسینی: آهنگ شهزاده رویا متعلق به من نیست

امید به بهترین های آسمان و زمین برای هموطنانم. مدتی است شاهد حضور ترانه ای به نام “شهزاده رویا” یا “شهزاده دریا” یا یک همچین چیزی هستم که به بنده نسبت داده شده است. همچنین استفاده از تصویر اینجانب به عنوان پوستر و بیلبورد تبلیغاتی در مورد این ترانه. خدمت هموطنان عزیزم اعلام می دارم که این اثر متعلق به بنده نبوده ، هرچند منویات شخصی که اقدام به این کار نموده بر کسی پوشیده نیست.عرض می کنم که هدف قطعآ سوء استفاده اعتباری از نام اینجانب بوده است که حتمآ به صورت قانونی پیگیر این اقدام خواهم بود و قانون احترام به حقوق دیگران را به این دوست نه چندان محترم یادآوری خواهم کرد. صداقت زیستن را از درگاه باریتعالی برای خویش و تمامی هموطنانم خواستارم.

سید شهاب الدین حسینی