شهرداری نیویورک منتشر کرد: انتشار مکالمات تلفنی ضبط شده در روز حادثه ۱۱ سپتامبر

شهرداری نیویورک مکالمات تلفنی ضبط شده در مرکز هدایت آتش نشانی و امدادگران در روز ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ را منتشر کرد.

به گزارش سرویس بین الملل آریا، بیش از ۱۶۰۰ تماس تلفنی که روز ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در مرکز هدایت آتش نشانی اداره امداد “۹۱۱” انجام شده بود روز چهارشنبه در نیویورک منتشر شد.این سومین و حجیم ترین بخش شواهد صوتی بزرگترین عملیات تروریستی در تاریخ آمریکا می باشد که بنا به رای دادگاه در معرض دسترس عموم قرار گرفت.طی چند سال روزنامه “نیویورک تایمز” و خانواده های قربانیان حادثه خواستار دستیابی به آرشیو بودند که البته هر بار مسئولین با اشاره با احترام به قربانیان این حادثه مانع از آن می شدند. اولین بار صدای پلیس و اداره هدایت برج های مرکز تجارت جهانی نیویورک (برج های دوقلو) و سپس صدای امدادگران اورژانس و حال نوبت به انتشار صدای مکالمات امدادگران آتش نشانی رسیده است.تقریبا در تمامی نوار های منتشر شده روز چهارشنبه فقط صدای تلفنچی شنیده می شود. بنا به دستور دادگاه تماس های تلفنی کسانی که از این دو ساختمان تماس گرفته بودند بر اساس قانون اساسی و با اشاره به دخالت در زندگی شخصی آنها از نوار پاک شده است.تنها مکالمه چهار دقیقه ای اپراتور “۹۱۱” با “ملیسا دوآ” کارمند ۳۲ ساله کمپانی ” IQ Financial Systems” که بعنوان سند شاهد در دادگاه “زکریاس موساوی” که به زندان ابد محکوم شده در این نوار منتشر شد.گروهی از خانواده های قربانیان این حادثه اعلام کردند که با مراجعه به دادگاه خواستار ارائه بخش هایی خواهند شد که به حکم دادگاه از این نوار حذف شده است.