شهروند یمنی همزمان ۳۱ شغل دولتی دارد

 یک شهروند یمنی با دارا بودن ۳۱ شغل دولتی در دایره المعارف گینس رکورددار شد.
به گزارش پایگاه اینترنتی الرایه ، وی طی سال های گذشته توانسته با دارا بودن این ۳۱ شغل دولتی از تمامی مزایا و حقوق مربوط به آن ها برخوردار شود.
رسانه ها نوشتند او بدون این که کسی متوجه بشود و مشکل قانونی برایش پیش بیاید ، توانسته بود مردی ۳۱ شغله باشد.
نهادهای دولتی یمن از عنوان کردن نام وی خودداری کرده و اعلام کردند وی با استفاده از وسایل هوشمند و ایجاد اختلال در نظام اداری و کارمندی دولت به طور همزمان در چندین وزارتخانه، هیت و دستگاه دولتی مشغول به کار باشد.
شخص مذکور همچنان از ارائه استعفا از شغل های خود ممانعت می کند.