شوخ طبع ترین و خشک ترین مردمان دنیـا

بر اساس تازه ترین نظرسنجی بین مردم ۱۵ کشور جهان، آلمانی ها خشک ترین مردم جهان هستند در حالی که آمریکایی ها شوخ طبع ترین مردم جهان هستند.

تازه ترین نظرسنجی صورت گرفته نشان می دهد که مردم اسپانیا در بین کشورهای اروپایی نسبت به فرانسوی ها وایتالیایی ها بیشتر می خندند.

این نظر سنجی بین ۳۰ هزار نفر در ۱۵کشور صورت گرفته است..

براساس این نظرسنجی آمریکایی ها شوخ طبع ترین مردم هستند، در حالی که اسپانیا یی ها در رتبه دوم و ایتالیایی ها در رتبه سوم قرار دادند.

انگلیسی ها نیز آنطور که معتقدند شوخ طبع نیستند و انگلیسی ها در رتبه هفتم بعد از برزیلیایی ها، فرانسوی ها و مکزیکی ها قرار دارند.