شیرماهی نقاش!


 
images/20060930/seill.jpg
 
جام جم آنلاین: یک شیر دریایی در آمریکا حاضرین را با توانایی خود در نقاشی کردن حیرت زده کرده است.
به گزارش پایگاه اینترنتی آنانوا ، این شیر دریایی با استفاده از پوزه خود و با بکارگیری آبرنگ شام مورد نظر خود را نقاشی می کند.
بر اساس این گزارش این شیر دریایی که مگی نام دارد و در باغ وحش پیتزبورگ نگهداری می شود تا کنون بیش از ده تابلوی نقاشی از خود برجای گذاشته است که بسیاری از بازدیدکنندگان از باغ وحش به دیدن انها تمایل نشان می دهند.
خانم کشا فارس که از سال پیش تا کنون در حال تعلیم دادن مگی است قدرت یادگیری او را حیرت انگیز توصیف کرده است.
او می گوید او روز به روز در حال پیشرفت است و در واقع من به این باور رسیده ام که شیرهای دریایی بسیار بیشتر از آنچه گفته می شود باهوش و زیرک هستند.
به گفته کشا ، تنها پس از سه ماه تعلیم مگی توانست قلم نقاشی را با پوزه اش گرفته و نقاشی را آغاز کند.
کشا که خود متخصص نقاشی آبستره است اثار زیادی بر روی پارچه دارد و برخی از آنها را به عنوان الگو پیش روی مگی قرار داده است. هربار که مگی می تواند بخشی از ماموریتش در نقاشی را درست انجام دهد ، کشا به او یک ماهی جایزه می دهد.
خانم فارس می خواهد نقاشی های مگی را جمع کرده و در یک نمایشگاه به علاقمندان بفروشد.